Homepage

Masonic Lodges in KS District #8A

Lodge Name ( # ) City Meetings
Easton #45Easton, KS2nd Sat. / 4th Sat.
Hancock #311Fortï¾ Leavenworth, KS1st Thur. / 3rd Thur.
Henri #190Tonganoxie, KS1st Thur. / 3rd Thur.
King Solomon #10Leavenworth, KS2nd Thur. / 4th Thur.
Oskaloosa #14Oskaloosa, KS1st Thur.Other Districts in Kansas

 1A   1B   1C   2A   2B   2C   2D   3A   3B   3C   3D   4A   4B   4C   4D   4E   5A   5B   5C   5D   6A   6B   6C   6D   7A   7B   7C   7D   8A  8B   8C   8D   9A   9B   9C   9D   10A   10B   10C   10D